x

Премєр хоче до Рождества знижыти денный ліміт позітівных на 500

00

Жебы ся діти могли по Богоявленії вернути до школ в штонайвекшій кількости окресів, перед Рождеством бы ся мав денный ліміт позітівных припадів на хвороту COVID-19 дістати на максімалну кількость 500 і єдночасно в шпыталях бы не мало быти госпіталізованых веце як 1000 людей. На плюцну вентілацію бы не мало быти напоєных веце як 100 людей. По засіданю централного крізового штабу то повів у понедільок премєр Іґор Матовіч. Звернув увагу, же припадны реґіоналны увольнованя рештрікцій включно одкрываня школ не будуть скоріше, покля цілословацькый денный ліміт новых припадів не буде веце як 750 і кількость госпіталізованых буде максімално 2000. Премєр підкреслив, же штонайскоріше навернутя дітей до школ є головным цільом при схвальованю наряджінь, котры дотуляють ся боротьбы з пандемійов. Матовіч авізовав далшы тестованя, котры бы мали быти добровольны.

(Медвідь, TASR)