x

Резорт фінанцій планує знову фінанчні помочі турістичным канцеларіям

00

Турістичным канцеларіям бы мала быти подана поміч у формі ненавратной фінанчной выпомочі на вернутя залогованого плачіня  клєнтам, про котрых небыли зреалізуваны алтернатівны заязды. Рахує з тым пропозиція закона о дакотрых выняютковых опатріня в області фінанцій повязаных зо захворіньом COVID-19 з дільні резорту фінанцій, котрый предложыв на днешнє їднаня влады . Пропонує єдночасно, абы парламент правну норму продискутовав в скороченім леґіслатівнім конаню. (TASR, Pkf)