x

Роберт Фіцо ся незгодує з Андрейом Кіском

00

Пропозиція презідента СР Андрея Кіску на реконштрукцію влады разом с голосуванням о довірї новому кабінету суть попертям выслідків демократичных парламентых вольб. В недільняйшім выголосіню про медія то повів председа влады СР Роберт Фіцо с тым, же Кіска ся тымто голосить к опозиції, котра говорить о потребі перевороту. Фіцо твердить, же як мать дійти до зміны у владі, буде то выслідком догоды коалічных партнерів і в тім процесі Устава СР невидить нияку задачу презідента.
(TASR)