x

Родиче уж од 1-го септембра того року немусять на уряды праці приносити папірьовы потверджіня о навщіві школы

00

Родиче уж од 1-го септембра того року немусять на уряды праці приносити папірьовы потверджіня о навщіві школы, абы доложыли право на прыдавок на дітину. Придавок на дітину буде выплаченый автоматічно в звычайнім выплатнім терміні традичным способом. До платности то значіть вступили установліня закона заміряного на понижуваня адміністратівного затяжіня выужываням інформачных сістемів общой справы. Од септембра суть інформачныма сістемами общой справы і централный реґістер дітей, учнів і штудентів і централный реґістер штудентів высокых школ. (TASR, Pkf)