x

Русины в штатістіці по списованю

00

20-го януара т. р. Штатістічный уряд Словацькой републікы на пресконференції інформовав о выслідкаx з минулорочного Списованя обывателів, домів і квартелів. Ку русиньскій народности ся приголосило 23 746, далшых 39 810 людей собі написало русиньску народность з іншов народностьов. А так довєдна  є на Словакії 63 556 людей, котры ся приголосили лем к русиньскому або і ку русиньскому походжіню. Материньскый язык русиньскый собі записало 38 679 людей, што є менше як перед десять роками, бо в році 2011 то было 55 469, но русиньскый язык і так по мадярьскім і ромскім є третім найвекшым меншыновым языком на Словакії. Веце людей, як перед десять роками, ся приголосило ку Ґрекокатолицькій і Православній церькви. (А. Кузмякова)