x

Русины оцінили свої проєкты

00

В просторах Фонду на підпору културы народностных меншын у Братіславі  віторок скінчіло засіданя Одборной рады русиньской народностной меншыны на посуджованя проєктів на рік 2018. На засідані брали участь єй членове Анна Плішкова, директорка Центра языків народностных меншын і Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты, Анна Кузмякова, редакторка Народных новинок Інфо Русин, Маріян Марко, директор Театру Александра Духновіча, Марія Пайзінкова, директорка Піддукляньского културно-освітнього центра у Свіднику і Ян Липиньскый, председа Округлого стола Русинів Словеньска і Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска. Зузана Лісонекова з Фонду на підпору културы народностных меншын інформовала членів, же русиньска народностна меншына подала того року 171 проєктів, з котрых 157 сповнило законом становлены крітерії на приділіня дотатацій. Русины в тім році дістали на  діятельство 491 520 евр. Выслідкы о приділеных дотаціях будуть опублікованы зачатком апріля того року.
(А. Кузмякова)