x

Словакія дасть на вывой вакціны 750 тісяч евр

00

Словакія підтримує сполочны намагы звладнути проблему нового коронавірусу, зато суму 750 тісяч евр дасть на вывой вакціны проти SARS-CoV-2. В понедільок то оголосив міністер загранічных діл і европскых справ Іван Корчок з нагоды меджінародной донорьской події, котру зорґанізовала Европска комісія вєдно із Світовов здравотницьков оґанізаційов, Франційов, Німецьком, Великобрітанійов і Саудьсков Арабійов. Цільом події є назберати фінанції на скоре вынайджіня вакціны, потрібной діаґностікы і лічіня COVID-19 в цілковій сумі 7,5 міліарды евр. Корчок повів, же го тішыть, же Словакія актівно і позітівно зареаґовала  на тоту актівіту.

(Медвідь, TASR)