x

Словацька влада прияла новы опатріня на спомаліня шыріня інфекції

00

Влада прияла новы опатріня, котры мають в часі наслідуючіх трьох тыжднів од 1-го до 21-го марця знижыти мобіліту, спомалити шыріня інфекції, заборонити імпорту новых варіянтів вірусу з різіковых країн і зредуковати наріст госпіталізацій. Як до 21-го марця неприйде ниякый ефект, мать ся приправити аплікація твердого обмеджіня рушаня ся, заставліня выробы і запертя країны. Опратріня прияла влада на вчерайшім онлайн засіданю і взыйшли з тройдньовых їднань представителів штату і одборників. (TASR, Pkf)