x

Словацькый скавтінґ помагать в часї войны на Українї

00

Словацькый скавтінґ обновив ініціатіву Скавтьска служба з цїлём помагати в часї войны на Українї. Добровольників посылать і до терену, де ся замірявають на проґрам про українискы дїти в нудзовых таборах. TASR о тім інформовала Луція Тотгова з централы Словацького скавтінґу. Ініціатіва орґанізує і напрямує добровольницкы актівіты скавтів напрямены на змірнїня впливу кріз, на поміч людём в бідї і на превенцію передпокладаных кріз. ,,Хочеме помочі і підпорити уж выдуманы і фунґуючі актівіты. В тім повязаню Словацькый скавтінґ надвязав сполупрацу з орґанізаціями Хто поможе Українї і Чоловік в огрожіню,“ увела Тотгова. Добровольници помагають і з коордінаціёв на словацько-україньскых граніцях і в таборах.

(TASR, Шутіова)