x

Соціална поіщовня зазначіла тренд ростучой міґрації робочой силы

00

Соціална поіщовня зазначіла в минулім року значный наріст жадостей обывателів, котры выконавають роботу у многых штатох ЕУ і пожадали о прызначіня уплатнітельной леґіслатівы. Выслідком є документ A1 выставленый належнов інштитуційов. Тот документ призначує, в котрій країні буде чоловік соціалні поіщеный, і то значіть де мать платити поістне. Покы в 2018-ім року достала Соціална поіщовня 29.216 споминаных жадостей, минулый рік їх было уж 41.180, што представує наріст о 11.964 жадостей. Тоты дані потверджують цалковый тренд ростучой міґрації робочой силы в рамках країн Европской унії, Европского господарьского простору і Швейцарії. (TASR, Pkf)