x

Споры поіщовень з МФ СР про нову 8% дань з поіщіня

00

І надале ся поіщовнї спорять з Міністерством фінанції про нову 8% дань з нежывотного поіщіня. Таку пропозіцію закона означують поіщовнї за ретроактівну а попереджають перед здорожінём поісток. Резорт фінанцій тото тверджіня одмітать. Пропозіція закона є в парламентї уже в другім чітаню. Штат бы мав рочнї на тім поіщіню выбрати коло 36 міліонів евр. Словацька асоціація поістёвень спустила і медіалну кампань, в котрій варує перед різіками заведжіня той дани. Бісїдує ґенерална директорка Словацькой асоціації поістёвень Йозефіна Жакова: „Кажда дань способить підвышіня цїны, не то іщі дань поставлена такым способом, якым є конціпована дань з поіщіня. Мали сьме за то, же кідь політіци твердять людям, же то не способить тиск на цїну поістного, так мы сьме ся їм кампанёв намагали высвітлити, же гей, в каждім припадї то буде мати вплив на цїну поістного а іщі многы далшы річі, якы ся дотыкають прямо поіщовень. Асоціації ся в законї не любить і ретроактівіта, затоже тота дань має засягнути і змлувны одношіня узаперты в минулости‟. Резорт крітіку одмітать. „Іде о награду одводу за дань. Закон переклоплює поістный одвод на поістну дань на транспарентный европскый фінанчный інштрумент,‟ увела штатна таёмнічка міністерства Дана Меґер.
(TASR, Цітрякова)