x

Спор меджі Союзом амбулантных подавателїв і Общов здравотнов поіщовнёв надале проходить

00

Змлувный спор меджі частёв амбулантных подавателїв і Общов здравотнов поіщовнёв (ОбЗП)є і надале. Представителї Союзу амбулантных подавателїв (САП) по стрїтнутю з міністерков здравотніцьтва і веджінём поіщовнї высловили скламаня з того, же міністерка як заступця єдиного акціонара Общой здравотной поіщовнї не зробила крокы проти протизаконному їднаню поіщовнї, якым є і то же ОбЗП єдностранно одмітла роковати о обсягу змлув в періодї од 25. юна до 1. децембра 2018, коли ся подавателї здравотной старостливости дістали до незмлувного одношіня. Подавателям так взникла в тім періодї фінанчна уйма, котру САП жадать доплатити. Яакраз тоты доплаткы суть єдным з прічін не підписаня змлувы на далшый період. В припадї же до кінця рока 2018 не прийде меджі незазмлувненыма подавателями і поіщовнёв к договору, загрожує, же пацієнт – поіщенець ОбЗП у такого доктора хоць дістане одборне ошетрїня, но буде собі за нёго мусїти заплатити а наслїдно сам жадати о рефундацію тых накладів на основі докладу од дохтора в поіщовнї. Асоціація штатных шпыталїв (АШШ) выголосила, же і в припадї, же докторы здружены в САП непідпишуть з ОбЗП змлуву платну од нового рока буде о пацієнтів постаране. За АШШ інформує Івана Сташкова: „Убеспечуєме пацієнтів, же в припадї потребы буде
о них постаранеа самособов будуть мати подану повноцїнну здравотну старостливость. Тот спор бы пацієнт нияк не мав почути, затоже пріорітнов повинностёв каждого дохтора мусить быти повноцїнно ся постарати о вшыткых своїх пацієнтів.“ Дале підкреслює, же акутну здравотну старостливость мусить доктор пацієнтови подати непозераючі на то, ці змлуву має або не має.
(TASR, Цітрякова)