x

Судна рада достала пропозіцію 7 кандідатів до дісціплінарных сенатів

00

Народна рада СР пропоновала Судній радї СР семых кандідатів на членів дісціплінарных сенатів. Суть нима Катаріна Батісова, Крістіна Ґлезґова, Мартін Гапчо, Віліам Карад, Вероніка Пушкар Шкодова, Маріян Тречан і Даґмар Валоцка. Ознамили то в пленї по вольбі кандідатів. Судна рада волить на період трёх років членів дісціплінарных сенатів з кандідатів пропонованых судцёвскыма радами, міністром справодливости СР і НР СР. Парламент мав Судній радї пропоновати семох кандідатів на членів дісціплінарных сенатів, а то штирёх судцїв і три іншы особы.

(TASR, Шутіова)