x

Схвалили новелу, котра мать мотівовати одборників зо шпорту учіти

00

Зашорованя педаґоґічных і одборных заместнанцїв до карьєровых ступнїв а выконаваня атестацій про одборників з области шпорту ся управить. Выходить то з новелы закона о педаґоґічных і одборных заместнанцёх, котру підписала презідентка Зузана Чапутова. Нова леґіслатіва мать мотівовати одборників зо шпортовой праксі ку запоїню ся до навчалного процесу. Новелізація управує зашорованя педаґоґічных заместнанцїв до єднотливых карьєровых ступнїв так, жебы ся брав огляд окрем дотеперїшнїх передпокладів і на їх пракс з области шпорту. Наприклад тройрочне або пятьрочне пособлїня в найвысшім цїлоштатнім змаганю СР, одборнім змаганю в загранічу або в шпортовій репрезентації Словакії. Платность бы мала новела надобыти од 1. септембра.

(TASR, Шутіова)