x

Уряд верейного здравотницьтва СР рекомандує зважыти нутность путованя до загранича

00

Уряд  верейного здравотницьтва СР рекомандує зважыти нутность путованя до загранича, як і дотримуваня превентівных опатрінь. Сконштатував, же поступуюче увольніня кроків і отвараня границь зо собов приносить і векшу міру різіка занесіня захворіня COVID-19 на теріторію Словакії як імпортованой інфікації. Єдночасно рекомандує зважыти і орґанізуваня великых ослав. Вызвыв обывателів, абы дотримали засаду з назвов РОР, то значіть рушко- одступ – рукы. Декларовав, же епідеміолоґічну сітуацію моніторує. (TASR, Pkf)