x

Учні можуть надалей хосновати мобіл в часі навчаня

00

Діти недостануть законный заказ выужывати в часі навчаня мобілы і таблеты. Парламент то значіть одмітнув новелу закона о выхові і освіті, котров хотів рух OĽaNO заказати выужываня електронічных заряджінь учнямі в школах в часі навчaня. Правна норма рахувала і з одхылінями. Мінити ся небудуть ани правила зберу одпаду. Парламент неодобрив ани новелу закона о одпадох з ділні Вєры Дубачовой. Посланкыня хотіла правнов нормов „помочі к ефектівнішому збираню і выкупліню выділеных прудів одпаду і сортірованому зберу комуналного одпаду про компоненты папір ілепенка“. Отові Жарнайові знова неперейшла новела закона о штатній справі і школскій самосправі, котра мала змінити спосіб выберу директора школы. Новела мала окрім іншого апліковати прінціп общності до выслухованя єднотливых кандідатів. (TASR, Pkf)