x

Фірмы на Словакії мать проблемы з недостатком бриґадників

00

Фірмы на Словакії немають уж лем проблем с недостатком кваліфікованой робочой силы, але і з бриґадниками. Інтерес о позасезонны і літні привыробліня собі ся понижує. А то і наперек тому, же рекордні низьке безробітя ся підписало під наріст заробітків. Попереджає о тім персонална аґентура Ґрафтон Словакія. Інтерес о бриґады ся понижує нелем меджі штудентами, але і меджі пензистами. Найвецей бриґадницькых позицій є к диспозиції у выробі, лоґістицькых і заказницькых центрах і в обході. Проблем найти бриґадників притім мають фірмы головно при сезонны роботах в аґрорезорті.
(ТАSR)