x

Шутай Ешток: Валорізація поліцайных выслуговых пензій буде 14,5%

00

Валорізація  выслуговых пензій про поліцайтів є одобрена у вышці 14,5 процента. Мала бы стояти 40 міліонів евр. Про медія то повів міністер внутра Матуш Ешток. Як дале інформував Ешток, же звышіня выслуговых пензій поважує за єден з факторів, чом поліцайты одходять до пензій по одслужіню 25 років. Надація Заставме корупцію попередила але, же поліцію чекають шкыртнутя повязане зо шпоріньом і планована валорізація о 14,6 процента небуде. (TASR, Pkf)