x

1. юла дакотры пензісты немусять платити поістку на соціалне поіщіня

00

І пензисты, котры в сучасности роблять на догоду о выконані роботы, ці на догоду о робочій чінность, собі можуть уплатнити выїмку і од 1. юла 2018 так неплатити поістку на соціалне поіщіня при заробітку до 200 евр місячні. Мусять шак то зробити найпізніше до 1. юла 2018. Як то незроблять в данім терміні, дану выїмку небудуть мочі выужыти од 1.07.2018, але аж од дальшого календарного місяця.
(TASR)