x

Slovensko.Digital приготовлює аплікації ку парламентным вольбам

00

Обчаньске здружіня Slovensko.Digital приготовлює аплікації, жебы была простіша участь в парламентных вольбах в році 2020 про гражданів, котры почав волеб не будуть в місці свого тырвалого перебываня. TASR о тім за здружіня інформовав Матуш Коллар. На порталі Návody.Digital собі по спущіню аплікації будуть люди годны пожадати о воличску леґітімацію на вольбу мімо свого місця перебываня. Почас пару минут выґенерують жадость, котру заженуть селу або місту, де мають тырвалу адресу. Простіше бы ся мало дати волити і словацькым гражданам, котры будуть почас волеб в загранічю. Выповніньом формуларя собі выґенерують жадость, котру мусять в припаді, же не мають тырвале перебываня на теріторії Словакії, доручіти на Міністерство внутрішніх справ.

(Медвідь, TASR)