x

Погода 13. 8. 2019

00

Переважно велика хмарность і поступно на веце місцях обчасный додж, додж або бурї – і інтезівны з градом. Денна теплота од 20 на Ораві до 32 ґрадусів на юговыході. Переважно северозападный вітор до 30 км за годину, при бурях зміцнить ся.

(Медвідь, SHMÚ)