x

Погода: 16.10.2020

00

Днесь хмарно аж захмарено, на выходї выняткого зменшена хмарность. На многых місцях додж або преганкы, у высокых пологах снїжіня. Найвысша денна теплота 10 аж 15 ґрадусів. В ночі хмарно на многых місцях додж, найнизша ночна теплота 9 аж 4 ґрадусы. В суботу переважно захмарено на многых місцях додж. Найвысша денна теплота 7 аж 12 ґрадусів. Дути буде переважно южный вітор в скорости 10 аж 25 км/в. В ночі зо суботы на недїлю теплота 7 аж 2 ґрадусы. В недїлю велика хмарность, вынятково додж або преганкы. Найвысша денна теплота 8 аж 13 ґрадусів.

(SHMÚ, Шутіова)