x

Погода: 24.01.2020

00

Днесь хмарно аж захмарено і гмлисто. Місцями зменшена хмарность, вынятково слабе снїжіня або мырголїня і з творінём поледіцї. Найвысша денна теплота -3 аж 2 ґрадусы. Теплота на горах у вышцї 1500 м около 2 ґрадусів. В ночі ясно аж полоясно, спочатку вынятково, поступно місцями низка хмарность або молга. Теплота -1 аж -7 ґрадусів. В суботу хмарно і гмлисто. Вынятково слабе снїжіня. Найвысша денна теплота -2 аж 3 ґрадусы. В ночі зо суботы на недїлю теплота -2 аж -7 ґрадусів. Недїлю надале хмарно з найвысшов теплотов -2 аж 3 ґрадусы. Дути буде переважно слабый вітор.

                                                                                                          (Шутіова, SHМÚ)