x

Амфітеатер у Свиднику ся буде реконштруовати

00

Амфітеатер в Свиднику хоче місто в найближшых дньох зреконштруовати. За словами пріматоркы  міста Марцелы Іванчовой неможуть чекати на мілійонову вызву, кідже собі акутні выжадує реконштрукцію. Як пріматорка міста про словацьку пресаґентуру TASR повіла, „вырішыли сьме зреконштруовати тоты найосновнішы річі. Помагають нам з тым люде з проєктів, котры зреалізували основны, демолачны роботы і дали  до порядку амфітеатер. Выділиме і часть фінанцій, котра буде потрібна на ставярьскы роботы.“ Пріматорка далей повіла, же інтерєр будинку амфітеатра неє  в злім ставі. Потребує передовшыткым зреалізувати реконштрукцію соціалного заряджіня. Думать собі, же до першого фестівалу, котрый буде кінцьом мая то вшытко стигнуть. (TASR, Pkf)