x

Бардійовскы Купелі зазначіли наріст чісла навщівників

00

Бардійовскы Купелі зазначіли за першый піврік того року єдны з найліпшых выслідків і вернули ся так до часів перед пандемійов захворіня COVID-19. Навщівило їх высше 13.000 осіб, протів 11.399 осіб за згодный період року 2022. Чісло переночувань ся звышыло з нецілых 84. тісяч на 95.790, перцентуалне выужытя за шість місяців є 53,67 процента, покы в минулім року то было 50,66 процента. В тім року творили 49 процент самоплатителі, решта поістенеци здравотных поістьовнї, покы за першый піврік 2022 было 43 процент самоплатителів і решта поітенци здравотных поіщовни. Загранична клєнтела остала на уровні скоро пятьох процент, так як то было в минулім року. (TASR, Pkf)