x

Великый Шаріш здобыв тітул Европске містечко шпорту 2021

00

Місто Великый Шаріш здобыло тітул Европске містечко шпорту 2021. Як про  аґентуру TASR повів пріматор міста Віліам Калл, каждый рік є выбране окрім іншого і єдно Европске главне місто шпорту з чіслом до 25 тісяч обывателів. Про пандемічны наряджіня ся місто перед комісіов презентовало онлайн формов. Як конкретізовав Віліам Калл, ,,найважніше было, жебы місто знало забезпечіти шпорт про вшыткых – про кажду вікову катеґорію, непрівілеґованы ґрупы і особы зо здравотным гендікепом. Потребным є, жебы місто мало богату історію шпорту. Найвекшым бенефітом тітулу є пропаґація міста на шпортовім полю і легшый приступ ку европскым шпортовым проєктам. (TASR, Pkf)