x

Вчера в Ганушівцях над Топльов днесь в Требішові засідать влада СР

00

В часі рока было вытвореных в рамках Акчного плану розвоя окресу Вранів над Топльов 980 робочіх місць. Інформував о тім по вчерайшім засідані влады в Ганушівцях над Топльов подпредседа влады СР про інформатізацію Ріхард Раші.  Предпокладаный бютжет акчного плану є 130 міліонів евр. Раші окрім іншого спомянув, же в часі коли быв тот окрес записаный до списку найменше розвинутых, міра евідованой незаместнаности в нім представувала вецей як 18 процентів. Днесь є то 13 процентів. Цільова міра евідованой незаместнаности є за Акчным планом 11,69 процентів.  На основі штатного секретаря Міністерства праці, соціалных справ і родины СР Браніслава Ондруша робочі місця были вытворены передовшыткым  в  області самосправы, але і в області служб, промыслу, ставярьства, землегосподарьства і лісницьтва. Ондруш спомянув, же „їх резорт проінвестував од приятя даного Акчного плану лем зо средства Европского соціалного фонду скоро 17,5 міліонів евр на підпору людей без роботы. Завдякы чого сьме помогли 11.000 людям безроботы вшелякым способом, ці уж тым, же сьме їх послали на рекваліфікацію, же сьме їм помогли найти роботу повіджме і мімо окресу, або тым же сьме помогли вытворити робочі місця прямо в їх окресі.“  (ТАСР, Пкф)