x

Вызвы на оправу драг або школ можуть выужыти і села в окресі Свідник

00

Міста і села в окресі Свідник можуть на реконштрукцію драг, школ або на звышіня безпечности черьпати средства з вызв Міністерства інвестицій, реґіоналного розвоя і інформатізації СР. По стрічі зо заступцями самосправ то сконштатовав міністер Ріхард Раші. Як дале про пресаґентуру TASR повів, же з 1,9 міліярды евр з еврофондів, котры суть в тім року выділены, є  з нового операчного проґраму про Пряшівскый край выділено веце як 280 міліонів евр. Раші тыж авізував, же в найближшых дньох буде выголосена вызва на реконштрукцію основных і середніх школ у вышці 225 міліонів евр. Хочуть, абы векша часть спомянутых фінанцій была спрямувана до моденізації основных школ, котры суть в компетенції міст і сел. (TASR, Pkf)