x

Выставу 12 покровителів одкрыють в Гуменнім

00

Вернісаж двох выстав приготовив Вігорлатьскый музей в Гуменнім. Перша з выстав під назвов Дванадцять покровителів – хранителів наукы, технікы і ремесел  приближує інтересне споїня розвитку ремесел, наукы і технікы з феноменом покровительства і охраны святых. Oбласти покровительства презентує колекція збірок Словацького технічного музею і фотоґрафії Miлoша Ґрайзела, котру одкрыли в Ґалерійній сіни Oреста Дубая. Выстава є сучастьов проґраму Meджінародного дня музеїв, котрый собі музей припомяне 20-го мая і потриме до 30-го юна. У четверь 17-го мая музей отворить выставу фотоґрафій гуменьского родака Miлaнa Куруца – Світ моїм обєктівом, котра одзеркалює творчость автора з путованя по Азії і Америці.  Выставу в музею можете навщівити до 26-юна. (Kozár, А. Кузмякова)