x

В окресах Свідник і Стропків заказаны богослужіня. Шпыталь колабує

00

В Свідницькім і Стропківскім окресі од віторка суть заказаны публічны богослужіня. Причінов є плана пандемічна сітуація. Заказ не платить про покрещіня, похорон і вінчаня і про богослужіня одправляны лем за участи целебранта з потрібнов асістенційов з цільом онлайн высыланя. Наряджіня выдав Реґіоналный уряд публічного здравотницьтва у Свіднику. Свідницькый шпыталь інформовав, же мать повно обсаджене COVID одділіня. Іде о 34 міць, з того штири суть зо штучнов плюцьнов вентілаційов. Капаціту шпыталь бере за максімалну. На жытелів апеловала і пріматорка Свідника Марцела Іванчова, жебы обмеджіли вшыткы непотрібны стрічі і накупы і дотримовали протиєпідеміолоґічны наряджіня.

(Медвідь, TASR)