x

В Полонинах выникать новый центер темного неба

00

Як інформовало Одділіня комунікації Пряшівского самосправного краю (ПСК), на Колоніцькім сідлі росне новый бадательско-презентачный центер Парку темного неба. Атіпічна ставба є резултатом веце повязаных актівностей проєкту черезгранічной співпраці проґраму ENI, на котрый Вігорлатьска звіздарня в Гуменнім, якой зряджовательом є ПСК, здобыла понад 270 тісяч евр. Нововыникаючій бадательско-презентачный центер Парку темного неба в Карпатах є частьов Астрономічной обсерватроії на Колоніцькім сідлі. Іде о головный інвестічный продукт успішного меджінародного проєкту Карпатьска стежка звізд, котрый є фінанцованый з европского проґраму ENI, якый здружує Словакію, Мадярьско, Україну і Румунію в рамках енвіроманталных проєктів. Вігорлатьска звіздарня центер будує вдяка черезгранічній співпраці орґанізацій, котры занимають ся еколоґічнов проблемов світлового смоґу. З реалізаційов проєкту почало ся уж в юлі 2021-го року, закінчіти бы ся мав у октобрі 2023-го року. Головным цільом проєкту є утримати мінімалну уровень світлового забружіня в парках темного неба в трьох країнах – на Словакії в Полонинах, на Україні в Закрпатьскый области, і в Мадярьску у верьховині Букк. Робити бы ся мало сістематічне міряня уровни забруджіня неба технічным світлом за помочі шпеціалных апаратів на станіцях міряня при презентачных центрах в селі Рунина на Словакії, в Стужиці і Деренівці на Підкарпатю, а в Кішґері в Мадярьску. (ЛЕМ.ФМ, ПКФ)