x

В пряшівскім шпыталю отворили нове ендоскопічне оддїлїня

00

Нове ендоскопічне оддїлїня отворили четверь у Факултнім шпыталю з поліклініков Й. А. Реймана в Пряшові. Є частёв хірурґічного оддїлїня. Зачали на нім робити і дїяня, котры пряшівскый шпыталь дотеперь не робив. Оддїлїня додавать комплексне ендоскопічне вышетрїня спіднёй і вернёй части тровячого тракту, як і ендоскопічну ретроґрадню холанґіёпанкреатікоґрафію і ендосоноґрафію.

(TASR, Шутіова)