x

В ПСК сконтролюють стан мостів

00

Справованя і утримованя драг Пряшівского самосправного краю планує выконати в тім році 1551 контроль мостів. З того 1235 звычайных і 316 головных. Як TASR інформовала Даша Єленьова, говоркыня ПСК, в рамках свойой діялности крайска фірма робить і міморядны контролі мостів. Цільом контроль є подля Єленьовой передовшыткым здобыти інформації о ставебно-технічнім стані моста і його частей. На основі оцінкы з контролі ся пак планує оправа, реконштрукція, припадно ся зробить обмеджіня або запертя мосту. ПСК діспонує найвешков сітьов мостів спосеред вшыткых країв на Словакії. Актуално справує 1237 мостів, з котрых 280 є частьов драг другой класы і 957 третьой класы. Середній вік мостных обєктів є 65 років.

(Медвідь, TASR)