x

В сканзенї у Свіднику ся зышли люде у вышыванім облечіню

00

Довєдна 356 людей выготовило рекорд в найвекшій кількости людей облеченых в народнім облечіню – вышыванцї. Стало ся так в рамках четверёвой подїї Вышыване обятя в сканзенї Словацького народного музея- Музея україньской културы у Свіднику. Про TASR то увела Міріам Божікова з музея. ,,Подїю, котра ся одбыла з нагоды україньского свята Дня вышыванкы, пришло своёв участёв підпорити веце як 500 надшенцїв,“ увела з тым, же не хыбовали представітелї културно-освітовых і навчалных інштітуцій пособлячіх в містї, школярї, учітелї, фолклорісты ці свідницькы сеніоры. До сканзену подля єй слов пришли і новы жытелї міста Свідник і близкой околіцї – недобровольны высыленцї з Україны. Участницї подїї зарівно вытворили сімболічне ґесто в подобі жывой ретязї – обятя через цїлый головный округ народописной експозіції. Музей припомянув, же День вышыванкы є облюбленым і оріґіналным україньскым святом. Українцї з цїлого світа сі все в третїй маёвый четверь облїкають тіпічны вышываны кошулї і блюзкы з цїлём всокотити традіцію облїканя предків а зарівно проявити свій патріотізм.

(TASR, Шутіова)