x

В Снинї проходить реконштрукція найвекшой матерьской школкы.

00

Роботы на реконштрукції школкы на Кукучіновій уліцї продовжують. Місто на реконштрукцію здобыло ненавратну фінанчну дотацію з еврофондів скоро 450 тісяч евр. Роботы продовжують подля плану а закінчены бы мали быти в маю 2018, причім подля говоркынї міста Евы Мігаліковой буде термін дотриманый. Школка є в часї реконштрукції в повній функчности. Цілём проєкту є знижыти енерґетічну спотребу будовы. Реконштрукція є заміряна на злїпшіня тепелноізолачных властностей обводовых стїн і стрїхы, выміну і выповніня окенных отворів і заскленных стїн. По закінчіню реконштрукцій зроблять енерґетічный авдіт а на ёго основі буде мож вышіслити скуточну ушпору енерґії.