x

В Старій Любовні одбыв ся День меду

00

Пчолярїм і любителям пчоляных продуктів быв присвяченый вчерайшый недільный день в сканземі під градом в Старій Любовні. Любовняньскый музей в співпраці з основнов орґанізаційов Словеньского союзу пчолярїв там зорґанізував уж 15-ый річник акції День меду. Подія была призначена нелем про одборників, пчолярїв, але і про шыроку публіку, про котру быв приправеный богатый проґрам. Дообіду одбыла ся презентація і продай пчоляных предметів, медовый торг, одборна лекція, але і змаганя о найліпшый мед реґіону.  Пополїдні з початком о 13.00 год зачав ся славностный проґрам в котрім презентовали ся  фолклорный колектів Барвінок і дітьскый фолклорный колетків Радість з Камюнкы, але прозвучала і  популарізачна лекція на тему пчолы і пчоляны  продукты. (TASR, Pkf)