x

Добровольници у свідницькім шпыталю

00

У свідницькім шпыталю одштартують в середу добровольниськый проєкт під назвов Красшый день. Як інформує пресова аґентура TASR, зашколены добровольници, котрыма можуть стати вшыткы, в рамках проєкту безплатно присвятять свій вольный час паціентам на дітячім, долічовацім і ґеріатрічнім одділіню. „Головным цільом є сприємнити паціентам час, котрый суть в шпыталю і приносити позітівну атмосферу на одділіня і на ізбы паціентів,“ повіла про аґентуру Яна Федакова зо сіті шпыталів Svet zdravia, під котру належыть і свідницькый шпыталь. Вшытко є приспособлене стану паціента, може іти о розговор, выслуханя, чітаня книжкы ці творчі ділні. На святочнім спущіню проєкту будуть окрем директора шпыталю Славка Родака і прімарів окремых одділінь брати участь і авторка проєкту Татіяна Костьова і добровольници зо Свідника, котры уж одробили дакілько годин.
(Медвідь, TASR)