x

До вічности oдышов Ян Кромпащік, автор русиньскых співанок

00

Ян Кромпащік, родак з Чірча, автор понад 250 русиньскых співанок, одышов до вічности 22-го януара 2021-го року у віці 62 років.  Не стигнув собі сповнити сон – выдати збірник своїх авторьскых співанок. Быв „дворным“ складательом про веце капел, главні тых в Чірчу (Rolland, Juno ці Medium). Єден з послідніх розговорів з Янком Кромпащіком одзвучав в нашім інтернетовім радію Русин ФМ зачатком новембра минулого року, де окрем іншого споминав на розповіді свого отця. Якраз із того споминаня выникла і його перша співанка Нa няньовім полю, подля котрой хотів назвати і свій співник. Як сам повів, векшыну співанок вытворив у своїм роднім русиньскім языку – по чірчаньскы. Свою пасію переніс і на своїх штирьох сынів і внучкы. Його сын Янко прозрадив, же отець не хотів, жебы люде плакали, але тішыли ся і по його смерти.  Желаня Яна Кромпащіка Чірчане сповнили, по його смерти звучали зо сельского розгласу співанкы, котры він зложыв. На мысли мають і друге желаня небіжчіка, хотять выдати книжку його співанок під назвов На няньовім полю, як то хотів зробити Ян Андращік. Вічная йому память. (Korzár – Анна Кузмякова).