x

До Комісії културы і народностных меншын ПСК ся дістали і русиньскы посланці

00

На понедільковім Заступительстві Пряшівского самосправного краю посланці схвалили зложіня десятьох комісій. До Комісії културы і народностных меншын ся дістали і русиньскы посланці. Єдным з них є Мартін Караш, якый быв зволеный за окрес Стара Любовня. Караш є председом Русиньской оброды на Словеньску, веде Фолклорный колектів Барвінок з Камюнкы, де є і містным посланцьом, Словакію репрезентує і як член Світовой рады Русинів, а є і шефом Любовняньского освітнього центра в Старій Любовні. Другым членом културной і народностной комісії є Михал Дідік, довгорочный староста села Чірч, так само зволеный за окрес Стара Любовня. До той комісії ся дістав і Михал Ільканин, зволеный за окрес Свідник, котрый є предностом Окресного уряду у Свіднику, в минулости быв герцьом Театру Александра Духновіча, модеровав много русиньскых акцій, быв членом тіму, котрый выраблять проґрам Русиньскый маґазин в Радію і телевізії Словакії, і його тварь сьме могли видіти і на білбордах ці іншых пропаґачных матеріалах в різных кампани, котры робили Русины на Словакії.  (А. Кузміакова)