x

Жовты автобусы RegioJet підуть і на Україну

00

В неділю 15-го апріля спустив пріватный транспортер RegioJet нове автобусове споїня на трасі Кошыці – Mихалівці – Ужгород – Mукачево. До своїх служеб так першый раз залучів Україну. Порядок одходу автобусів приготовив так, жебы нове автобусове споїня в Кошыцях все надвязовало на його влакы з Чех і Словакії. Споїня з Українов забезпечіть RegioJet раз на день за атрактівну ціну листка, а толем 5 евр. Далшы інформації найдете на вебсайті транспортера.

(HE 24 – А. Кузмякова)