x

Коло Домашы уж можпутовати і еколоґічно

00

Путовати коло водоєму Домаша уж мож і еколоґічно. Од 13-го авґуста там зачали з ходом довєдна 24 електробіціґлів і електроскутрів. Станіці, де мож електриков добити біціґлі і скутры ся мають до двох тыжднів розшырити так, жебы ся їх дало добити в будькотрій рекреачній части, потвердив то про пресаґентуру TASR староста села Кваковці Радован Капраль. „Села Бжаны, Кваковці, Мала Домаша, Словеньска Кайня, Нова Келча, Голчіковці, Тураны над Ондавов і іншы, котры утримують в ході турістичну інфраштруктуру, собі од проєкту обіцяють ожывліня низкого ці неєствуючого верейного доправного перепоїня рекреачных областей при водоємі, “ повів Капраль з тым, же електричный біціґель або моторку собі мож пожычіти в дванадцятьох станіцях і вернути до такзваной “набиячкы“ на іншім місці без далшых поплатків і потребы вернути ся на тото саме місце. (TASR, Pkf)