x

Кошыці будуть мати Народне олімпійске центрум плавецькых шпортів

00

Місто Кошыці в короткім часі зачне з реконштрукційов містьской крытой плаварнї і єй змінов на Народне олімпійске центрум плавецькых шпортів. Потім як в середу влада СР одобрила штатну дотацію на проєкт в сумі 8,3 міліона евр, то в Кошыцях потвердила дірекція міста і Міністерство школства, наукы, дослідженя і шпорту СР. Сума, котра вышла з проєкту є 16,68 міліона евр без   DPH. Половину зо сумы на проєкт дасть з властных джерел місто і його компанія Тепелне господарьство (TEHO). Як інформував пріматор міста Кошыць Ярослав Полачек новинарїв, же “реконштрукція буде тырвати 18 місяців і зачне в місцяві авґуст. Тырвати буде до ярї 2025-го рока“. Міністер резорту школства Даніел Бутора сконштатував, же Кошыці будуть мати насправды якістне і модерне центрум плавецькых шпортів, котре ся стане місцем домашніх і меджінародных змагань у воднім полі, плаваню і сінхронізованім плаваню. (TASR, Pkf)