x

Край дасть школам на новы потребы

00

Пряшівскый самосправный край у новім школьскім році зафінанцує середнім школам, котры належыть під край, новы учебны потребы. Край каждій школі пошле єдно проценто з норматівного фінанцованя. Цалком такым способом край перерозділить 660 тісяч евр. Школы можуть фінанції схосновати на учебны потребы, як наприклад різны публікації, софтверове выбавліня, дідактічну техніку, выбавліня кабінетів, тілоцвічні ці одборны учебенi. Вычерьпати їх мусять до кінця того календарного рока. Під край належыть 76 школ.
(Podtatranské noviny – A. Кузмякова)