x

Ліпше влакове споїня про штудентів ПСК

00

Пряшівскый самосправный край у співпраці з IDS Východ і Любовняньскым реґіоналным здружіньом досягли далшу зміну в ґрафіконі влакового транспорту. Штудентам з околіці Старой Любовні ся зліпшыть недільне доходжіня на інтернаты до Кошыць і Пряшова. Зміны дотуляють ся штирьох реґіоналных влаків на трасах Стара Любовня – Плавеч і Плавеч – Пряшів – Кошыці. Ґрафікон є платный од днесь. В повязаню зо змінов ґрафікону ПСК планує од юна управити і ґрафіконы примістьского автобусового транспорту так, жебы были забезпечны автобусы ку влакам у Плавчі і Старій Любовні.

(Медвідь, ТASR)