x

Меджілабірці в тім року планує з реалізувати пару інвестичных проєктів

00

Меджілабірці будуть в тім року господарити з бютжетом скоро 8,5 міліона евр. Місто мать наплануваных много інвестицій. Самосправа выділила в рамках капіталовых выдавків фінанції окрім іншого на выставбу найомных квартиль нижшого штандарду на Замочницькій улиці в сумі скоро 550.000 евр, дальшы фінанції підуть на їх технічне выбавліня. В даній локаліті бы ся в тім року мала докінчити і матерьска школа в сумі 646.000 евр ці обєкт комунітного центра в сумі нецілых 137.000 евр, котры были в переважній мірі фінанцуваны з еврофондів. Місто хоче выбудовати і мултіфункчну ледову площадку в ареалі МШК Спартак за скоро 375.000 евр. Як
про наше радіо Русин.фм пріматор міста Меджілаборець Владіслав Вышньовскый повів, „В даній сумі є зарахувана окрім іншого і дотація з Уряду влады СР, а тыж Пряшівского самосправного края.“ (TASR)