x

Місто Пряшов в року 2018 выділило єден міліон евр на оправу доріг

00

Місто Пряшів в будучім року зробить реконштрукцію доріг за суму коло єдного міліона евр. Піде о послідню, четверту етапу реконштрукції комунікацій і крижовок в рамках договору із сполочностьов Евровія СК, акційова сполочность, котру місто підписало ші в новембрі 2014 року. Список єднотливых етап доріг призначеных на оправу в будучім року, одобрили на своїм вчерайшім засідані посланці міського заступітельства. Як інформувала Данєла Дзубайова, повірена ряджіньом орґанізачного одбору на Містьскім уряді в Пряшові, в 2018 року ся такым способом зреконштруує 17 етап доріг, пішників ці місць на паркованя.
(Петро Кімак-Фейко)