x

Місто Стара Любовня буде мати выроблену низкоугликову стратеґію

00

Місто Стара Любовня буде мати выробену низкоугликову стратеґію. На кінцю минулого рока радніцї доручіла Словацька іновачна і енерґетічна аґентура розгоднутя о дотації. „На проєкт сьме здобыли ненавратный фінанчный вклад у вышцї скоро 23 000 евр”, увів пріматор міста Любош Томко. Додав, же іде о вытворїня документу, котрый загорнює посуджіня ставу засобованя вшыткыма доступныма формами вывжытельной енерґії і актуалізацію розвитку міста в области тепелной енерґетікы.  Стратеґія буде загорнёвати і вывжытя компонентів smart city. ,,Окрем вонкашнёй ці внутрішнёй реконштрукції містьскых обєктів, выслїдком котрой є знижіня енерґетічного затяжіня, то будуть тыж опатріня заміряны на підпору електромобіліты а ціклодоправы в містї, захоплёваня і вывжытя доджовой воды і на реалізацію зеленых стрїх”, доповнив пріматор. В сучасности проxoдить приправа змлувы на удїлїня ненавратного фінанчного вкладу. Самотна реалізація проєкту буде проходити 18 місяцїв.

(TASR, Шутіова)