x

На выході отестують 192 самосправ

00

Як інформовало Miністерство обраны СР, тестованя ся одбуде через вікенд 21-го і 22-го новембра в 458 місцях, котры в рамках посліднього тестованя мали веце як єдно проценто позітівных тестів. Miністер обраны Ярослав Надь по засіданю Централного крізового штабу выголосив, же тестованя буде цалком добровольне. Резорт обраны попри выслідках другого і третього кола плошного тестованя опубліковав і список сел і міст, котрых ся буде тыкати вікендове тестованя. В Кошыцькім краю отестують 57 самосправ, в Пряшівскім аж 135, в котрых ся находять і многы русиньскы села. (A. Kuzmiaková)