x

На Пряшівскій універзіті быв одкрытый Російскый центрум

00

Вчера в просторах Пряшівской універзіты за участі амбасадора Руской федерації в Словакії А. Л. Федотова, ректора Пряшівской універзіты П. Коня і выконного директора фонду „Російскый мір„ В.В. Кочіна одбылося славностне одкрытя Руского центра. Російскый центрум в Пряшові ся такым способом став уж 113 місцем на навчаня російского языка і културы Росії, котрый фонд „Рускый мір“ закладать по цілім світі. Як про наше радіо Русин.фм професор Осіф Сіпко повів, „такым способом будеме представувати кажду културу на світі а то через язык і шыткы його асоціації. Нам ту нетреба політізувати, нам ту нетреба атакувати єден другого, але укажме каждый што ту маме. Также, днесь сьме рады, же нам одкрыли тото центрум, можеме ту далей розшырювати єдну велику світову културу, так як каждый учітель. Хто мать анґлицькый язык най розшырює анґліцку културы, німецькый язык німецьку културу, русиньскый русиньску културу, просто, най і тоты малы културы ся розвивають“.

Marek Chovanec, Inštitút rusistiky FF PU v Prešove