x

Нове заряджіня про старшых выбудують в Старій Любовні

00

Mісто Стара Любовня в тых днях зачінать з далшов вызначнов інвестіційов. Тота є заміряна про старшых людей з цільом выбудовати нове заряджіня соціалных служеб. Подля слов пріматора Любоша Томка, його сучастьов мать быти заряджіня про сеніорів з цілорочнов формов перебываня про 12 кліентів і заряджіня денного центра з доступным сосіалным порадництвом. Рахує ся і з выбудованьом їдалні про особный одбер і розвоз обідів ку дверям кліентів. Кухня є дімензована на капаціту до 300 подаваных їдел на день. Заряджіня бы мало выникнути в ареалі Любовяньского шпыталя. Проєкт ся буде реалізовати вдяка підпорі з Европского фонду реґіоналного розвитку. TASR (Кор. АК)